Vi har 24 timers service!
Boligkøbs Advokaterne København
Ring
7070 5080
Eller læg en besked

Advokatforbehold

Hvis du har modtaget en købsaftale så husk at undersøge om der er indsat et advokatforbehold. Med et advokatforbehold er du bedst sikret mod at undgå ubehagelige overraskelser, og du har mulighed for at træde tilbage fra købet uden omkostninger, hvis Boligkøbsadvokaterne meddeler sælger, at vi som din advokat ikke kan godkende handlen.

Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du skriver under på en købsaftale også selvom den indeholder et advokatforbehold.

Ingen handel – halv regning

Vi beregner os halvt salær, hvis handlen ikke gennemføres.

Advokatforbeholdet

Advokatforbeholdet er vigtigt, da det giver dig mulighed for at få ændret og præciseret vilkår til købsaftalen, eller helt at træde tilbage fra købsaftalen.

Advokatforbeholdet kan formuleres således:

”Købers underskrift på købsaftalen er betinget af, at handlen kan godkendes i sin helhed af Boligkøbsadvokaterne. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler i skriftligt i hænde senest 5 hverdage efter, at købsaftalen med både sælger og købers underskrift er modtaget af Boligkøbsadvokaterne”.

Fortrydelsesret

Som privat køber af fast ejendom har du som udgangspunkt ret til at fortryde handlen i 6 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger. Det koster 1% af købesummen at benytte fortrydelsesretten, mens det er gratis at fortryde købet, hvis du som køber har et advokatforbehold.

Udvalgte priser
Boligpakke
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling med sælger / mægler
Skøde og refusionsopgørelse
kr.11.250
Andelsbolig
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling
Komplet ekspedition af handlen
Ingen handel - halv regning
kr.8.995
Skøde og refusionsopgørelse
Ingen rådgivning
Ekspedition af skøde og refusionsopgørelse
kr.3.995