Vi har 24 timers service!
Boligkøbs Advokaterne København
Ring
7070 5080
Eller læg en besked

Boligpakke til fast pris

 • Komplet boligkøbsrådgivning
 • Rådgivning af specialiseret boligadvokat
 • Forhandling med sælger / mægler
 • Skøde og refusionsopgørelse
kr. 11.250
pro-bg-bolig
 • Komplet boligkøbsrådgivning
 • Rådgivning af specialiseret boligadvokat
 • Forhandling med sælger / mægler
 • Skøde og refusionsopgørelse
kr. 11.250

Mere info

Boligkøbsadvokaterne tilbyder højt specialiseret rådgivning om dit boligkøb til faste priser. Hvis du ender med ikke at købe boligen, beregner vi os intet honorar.

Vi varetager kun dine interesser over for sælger og mægler.

Vi tilbyder at mødes personligt eller at afholde møde over telefonen, og vi kan derfor bistå i forbindelse med dit boligkøb uanset hvor i landet du befinder dig.

Uanset om du foretrækker at mødes personligt eller afholde møde over telefonen, bruger vi den fornødne tid til at sætte os grundigt ind i de relevante dokumenter for dit boligkøb og levere en klar og præcis rådgivning i et sprog du kan forstå.

Hvad gør Boligkøbsadvokaterne?

Når du køber bolig, er det vigtigt at få undersøgt en lang række forhold udover indholdet af købsaftalen, herunder indholdet af forureningsforhold, offentlige bestemmelser og beslutninger i ejerforeninger eller grundejerforening, der kan have økonomisk betydning for dig, når du køber ejendommen.

Dit køb af bolig har stor økonomisk betydning med konsekvenser mange år frem i tiden. Det er derfor vigtigt at du får rådgivning fra en specialiseret boligadvokat.

Med vores boligpakke bistår vi gennem hele købsprocessen, herunder bl.a.:


 • Møde med specialiseret boligadvokat – personligt eller telefonisk – alt efter dit ønske.
 • Vi gennemgår og rådgiver om vilkårene i købsaftalen.
 • Vi gennemgår og rådgiver om handlens øvrige dokumenter.
 • Vi meddeler mægler de forbehold og vilkår, som dit køb eventuelt skal betinges af, og vi forhandler med mægler eller sælger herom.
 • Hvis du køber et hus vil sælger typisk have fremlagt en tilstandsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikringer, som vi gennemgår og rådgiver om.
 • Vi gennemgår og rådgiver om valg af forsikringer.
 • Vi har kontakten med din og sælgers bank i forbindelse med frigivelse af købesummen.
 • Vi udarbejder skødet og står for tinglysningen heraf samt udarbejdelse af refusionsopgørelsen. Alternativt gennemgår vi sælgers udkast til skøde og refusionsopgørelse og godkender disse.
 • Vi frigiver købesummen når der forelægger anmærkningsfrit skøde og afslutter handlen

Med boligkøbsadvokaterne som din rådgiver kan du bevare overblikket over dit boligkøb, så du kan koncentrere dig om det praktiske i forbindelse med flytning m.v.

Du bør kontakte os inden du skriver under på købsaftalen, således at Boligkøbsadvokaterne kan blive indsat i købsaftalen som din boligadvokat.

Købsaftalen

Vi gennemgår købsaftalen og de underliggende dokumenter, for at sikre at købsaftalens indhold stemmer med dine forventninger. Vi sørger endvidere for indhentelse af eventuelle manglende dokumenter hos mægler, og vi forhandler ændringer i købsaftalens vilkår med mægler og sælger.

Køb af ejerlejligheder

Ved køb af ejerlejligheder gennemgår vi endvidere særligt ejerforeningens vedtægter og generalforsamlingsprotokollater og årsregnskaber. Vi kan dermed undersøge, om der er vedtaget beslutninger, der har en økonomisk betydning for dig som køber, herunder fx større vedligeholdelsesarbejder m.v.

Tilstandsrapport

Hvis du køber et hus, vil sælger typisk have udarbejdet en tilstandsrapport. Vi rådgiver om indholdet heraf, gennemgår ejerskifteforsikringens dækningsomfang samt konsekvenserne af sælgers fremlæggelse af tilbud om ejerskifteforsikring.

Jordforurening m.v.

Vi undersøger om der er registrerede forureninger på ejendommen, som du vil købe. Vi vejleder dig endvidere om konsekvensen af eventuel registreret jordforurening.

Servitutter og tinglyste byrder.

Vi undersøger hvilke servitutter og byrder der måtte hvile på ejendommen, ligesom vi undersøger hvilke lån og hæftelser, der er tinglyst før du køber boligen.

Læs Boligkøbsadvokaternes anmeldelser på Google

Boligkøbsadvokaterne har 5 ud af 5 stjerner baseret på 13 anmeldelser.

 

Få mere info omkring en advokat ved huskøb.
Udvalgte priser
Boligpakke
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling med sælger / mægler
Skøde og refusionsopgørelse
kr.11.250
Andelsbolig
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling
Komplet ekspedition af handlen
Ingen handel - halv regning
kr.8.995
Skøde og refusionsopgørelse
Ingen rådgivning
Ekspedition af skøde og refusionsopgørelse
kr.3.995