Vi har 24 timers service!
Boligkøbs Advokaterne København

FAQ

Hvad er en boligadvokat?

 • En boligadvokat hjælper køber af en ejendom ved at gennemgå købsaftale og de underliggende dokumenter, for at sikre at vilkårene for handlen er i overensstemmelse med købers forventninger samt at der ikke senere opstår ubehagelige overraskelser, der kunne være opdaget i dokumenterne.

Hvornår skal man tage fat i boligadvokat?

 • Det er fornuftigt at tage fat i en boligadvokat inden man afgiver sit tilbud til mægler.

Hvad hjælper en boligadvokat med?

 • En boligadvokat gennemgår alle handlens dokumenter, og sørger for at købers forventninger passer med de aftalte vilkår.

Hvad består boligadvokat rådgivning af?

 • En boligadvokat gennemgår alle dokumenter, hvorefter der afholdes et møde med køber. Rådgivningen omfatter både gennemgangen af dokumenterne, og de regler der er relevante for køber, herunder fx reglerne i forbindelse med ejerskifteforsikring.

Køb af andelslejlighed, hvad skal man være opmærksom på?

 • Når man køber en andelsbolig, skal man være opmærksom på, at man indgår i et økonomisk fællesskab på en anden og mere forpligtende måde, end hvis man køber en ejerbolig. I en andelsforeningen er de væsentligste lån ofte udtaget af foreningen. Det betyder, at man som køber er afhængig af, at foreningen har indgået fornuftige finansieringsaftaler og at foreningens værdiansættelse sker på et grundlag, der ikke efterfølgende ændres med væsentlige negative følger.

Hvad skal man være opmærksom på ved køb af ejerlejlighed?

 • Når man køber en ejerlejlighed er det særligt væsentlig at vurdere ejerforeningens forhold, herunder vedligehold. Derudover kan man som køber af en ejerlejlighed ikke tegne ejerskifteforsikring, hvorfor det er væsentligt at sikrer sig mod skjulte fejl og mangler.

Hvad skal man være opmærksom på inden man skriver under på købsaftalen?

 • Det væsentligste inden man skriver under på en købsaftale, er at sikrer at købsaftalen indeholder et advokatforbehold.

Hvad betyder “Advokatforbehold”?

 • Et advokatforbehold sikrer at man som kan kræve ændringer til købsaftalens vilkår eller helt annullere et køb.

Hvad skal man være opmærksom på ved køb af nybyggeri af hus/ projektsalg?

 • Når man indgår en entrepriseaftale vedrørende køb af en bolig under opførelse, skal man som køber være opmærksom på, at en række af de beskyttelsesregler, der gælder for købere af eksisterende boliger ikke finder anvendelse. Derudover vil forsinkelse af byggeriet ofte give anledning til vanskeligheder. Vilkårene skal derfor afklares allerede inden byggeriet igangsættes.

Hvad skal man være opmærksom på ved selvsalg?

 • Hvis du selv har fundet en køber, behøver du ikke en mægler. Når køber og sælger har fundet hinanden, kan alle dokumenter udarbejdes af enten sælger eller købers advokat.

Hvad er et skøde og en refusionsopgørelse?

 • Et skøde er dit bevis på at du ejer ejendommen. Skødet registreres hos Tinglysningsretten. Der er efter købers advokat, der udarbejder skødet. Tilsvarende udarbejder købers advokat ofte refusionsopgørelse. Dette er en opgørelse af de løbende udgifter vedrørende boligen, som henholdsvis køber og sælger skal betale.

 

Udvalgte priser
Boligpakke
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling med sælger / mægler
Skøde og refusionsopgørelse
kr.11.250
Andelsbolig
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling
Komplet ekspedition af handlen
Ingen handel - halv regning
kr.8.995
Skøde og refusionsopgørelse
Ingen rådgivning
Ekspedition af skøde og refusionsopgørelse
kr.3.995