Vi har 24 timers service!
Boligkøbs Advokaterne København

Har du brug for hjælp til skøde og refusionsopgørelse?

Skal du købe eller sælge bolig, er en afgørende del af processen udfærdigelse af både skøde og refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen skal afgøre om køber skylder sælger penge eller omvendt ved at sammenligne de faktiske udgifter med de angivne udgifter og efterse, om sælger har betalt forud for køber. Dermed afdækker refusionsopgørelsen de eventuelle økonomiske mellemværende, der kunne være mellem sælger og køber og sørger for, at både køber og sælger tilgodeses i processen.

Det skal du være opmærksom på

Det fremgår af købsaftalen hvem refusionsopgørelsen påhviler, men som oftest påhviler den køber, og indeholder forhold som:

  • Ejendomsskatter – herunder renovation og vandafledningsafgifter
  • Kontingent til obligatoriske foreninger såsom ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og grundejerforeninger
  • Forudbetale udgifter for vand, el og varme
  • Olieholdning såfremt der hører en olietank til ejendommen
  • Med flere

Bliv bistået af en advokat

Fordi hver refusionsopgørelse er særegen i både indhold og i punkter, kan det være en særdeles uoverskuelig opgave at udfærdige på egen hånd og i det tilfælde kan du som køber få brug for bistand fra en advokat. En advokat kan hjælpe dig med at danne et overblik over et eventuelt køb og dermed sikre dine interesser som køber ved udfærdigelsen af refusionsopgørelsen, ved at være opmærksom på forskellige forhold, der er til fordel for dig som køber.

Boligadvokaterne tilbyder udarbejdelse af skøde samt bistand til tinglysning heraf og udarbejdelse af refusionsopgørelsen med fokus på dine krav som køber. Ved at tilknytte en advokat til sidste del af din købsproces, sikrer du, at ingen vigtige forhold bliver overset.

Med en central placering på Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg, er vi lette at komme til, hvis du har brug for at mødes til en fysisk snak. Har du brug for rådgivning, kan du med fordel ringe til en uforpligtende samtale, eller udfylde kontaktformularen, og så vil vi hurtigst muligt vende tilbage.

 

Udvalgte priser
Boligpakke
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling med sælger / mægler
Skøde og refusionsopgørelse
kr.11.250
Andelsbolig
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling
Komplet ekspedition af handlen
Ingen handel - halv regning
kr.8.995
Skøde og refusionsopgørelse
Ingen rådgivning
Ekspedition af skøde og refusionsopgørelse
kr.3.995