Vi har 24 timers service!
Boligkøbs Advokaterne København

Hvad laver en boligkøbsadvokat?

Køb af bolig er en stor investering – måske den største i dit liv. Derfor er det ikke lige meget, hvordan handlen foregår. Der kan være beslutninger og valg i processen, som har betydning for dig og din økonomi mange år frem i tiden. Det er derfor vigtigt at processen foregår i trygge rammer. Der kan for eksempel være forpligtelser eller rettigheder for dig som køber, der er vigtige at være opmærksomme på, og der kan være forholdsregler, som er vigtige at tage. Det kan for eksempel være en forholdsregel om at huske et advokatforbehold, når du underskriver købsaftalen, så du kan komme ud af aftalen uden omkostninger, hvis din advokat opdager noget, som gør det til en ufordelagtig handel for dig. Det kan være svært at vurdere og gennemskue, hvis man ikke har den rette juridiske viden og erfaring, og det er her at Boligkøbsadvokaternes rådgivning kan være værdifuld.

Det skal du være opmærksom på, når du skal foretage et forældrekøb

Mange forældre vælger at købe en bolig til deres børn, når det er tid til at de skal finde deres eget sted. Det kan der være mange fordele ved, og et forældrekøb kan faktisk være en god investering. Der er dog en række faktorer, det er vigtigt at være opmærksom på, når I skal ud at købe nyt til jeres børn. Et boligkøb er en stor beslutning, som involverer mange penge, og derfor er det vigtigt at have et godt overblik over sin investering. Hvis man ikke har erfaring med forældrekøb eller specialiseret juridisk viden på området, kan det være svært at gennemskue de forskellige dele af processen. Derfor er der mange fordele ved at have en boligadvokat involveret i processen. En boligadvokat har en vigtig viden og erfaring, som vil være guld værd for dig i et forældrekøb, og med deres hjælp kan du sikre dig mod uhensigtsmæssige valg og beslutninger, som kan have store økonomiske konsekvenser.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med nybyggeri af hus?

Hvis du skal til at bygge et nyt hus fra bunden, kan der være mange områder, hvor en professionel, juridisk rådgivning, vil være guld værd. Det er en stor investering at bygge et nyt hus, og når der er mange penge involveret, er det vigtigt at alle beslutninger bliver truffet på et oplyst grundlag. Det kan have store økonomiske omkostninger mange år frem i tiden, hvis der opstår problem i forbindelse med nybyggeriet, og derfor er det vigtigt at have en boligadvokat med i processen.

Husk advokatforbeholdet og undgå ubehagelige overraskelser

Et boligkøb er en stor beslutning, og måske et af de største køb i dit liv, og derfor er der en lang række af forhold, du skal have styr på, før du sætter din underskrift på købsaftalen.

En af de ting, du særligt skal være opmærksom på, er at indsætte et advokatforbehold i din købsaftale. Som køber af fast ejendom har man normalt ret til at fortryde handlen i seks hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter. Men hvis køber fortryder handlen, skal man som køber selv betale 1% af købesummen. Derfor er det en rigtig god idé at have indsat et advokatforbehold i aftalen.

Boligpakke – Til dig der skal købe ny bolig

Hvis du skal til at købe ny bolig, er der mange faktorer, der er vigtige at være opmærksom på. Det kan være svært at få overblik over alle de områder, hvor man skal være dækket ind, når man køber et nyt hus, særligt hvis man ikke har stor erfaring og viden på området. At købe en ny bolig vil formentlig være en af de største investeringer i dit liv. Det er mange penge, det handler om, og måden du kommer igennem boligkøbet på kan have stor betydning for din økonomi, både på kortere og længere sigt.

Kender du faldgruberne som boligkøber?

Når du skal investere i en ny bolig, er der mange ting, du som køber skal være opmærksom på. Det er en stor beslutning at købe et nyt hjem. Ikke kun fordi det skal være stedet, hvor du og din familie skal leve jeres liv, men også fordi det er en økonomisk stor investering. Formentlig en af de største i dit liv. Derfor er det vigtigt at kende til alle de faldgruber, der kan være i en bolighandel. Derfor beskriver vi her nogle af de vigtigste faktorer, du skal være opmærksom på i købet af dit nye hjem.

Hvorfor bruge en boligadvokat ved køb af bolig?

At købe en ny bolig er for de fleste mennesker en stor beslutning. Det handler om mange penge, og de valg du træffer i købssituationen, kan have betydning for dig mange år frem i tiden. Der kan være beslutninger i processen, som har enorm betydning for dig og din økonomi på både nu og i fremtiden. Det er derfor en proces, som er vigtig at have i trygge rammer. Derfor er der mange fordele forbundet med at have en boligadvokat med ved din side i handlen.

Vores guide til et godt selvsalg

Der er mange penge at spare ved et selvsalg. Når du selv sælger din bolig skærer du mange af omkostningerne væk til en ejendomsmægler, og du vil derfor billigere kunne få et salg igennem. Når du vælger selv at sælge din bolig, sætter du selv prisen, og du varetager selv markedsføringen af dit hjem for at finde en køber. Et selvsalg er et godt alternativ til at få solgt sin bolig af en ejendomsmægler, og da du selv er den, der kender dit hjem bedst, er der også mange fordele ved selv at sælge den. Vi har derfor her skrevet et par råd til dit selvsalg, så salget går så sikkert og effektivt igennem som muligt.

Gode tanker at gøre sig inden et forældrekøb

Der er mange forældre, der vælger at købe en bolig til deres barn, når de skal ud og finde deres eget hjem. Det sikrer ikke kun datteren eller sønnen et hjem, men det kan også være en god investering økonomisk. Det er en stor beslutning at foretage et forældrekøb, og det er en investering, som kan have betydning mange år frem i tiden. Det er derfor værd at tænke sig godt om, så man kommer bedst muligt igennem købsprocessen.

Tre gode råd til førstegangskøbere

At købe en ny bolig er en stor beslutning, og det er en investering som, for de fleste, kræver overvejelse og forberedelse. Et boligkøb vil højst sandsynligt være en af dit livs største investeringer, og når der er mange penge i spil, er et boligkøb en beslutning, som kan have betydning mange år frem i tiden. Når du skal ud og købe en ny bolig for første gang, er der faktorer, der er vigtige at være bevidste om. Derfor har vi opsat tre gode råd til førstegangskøbere, som skal hjælpe til at gøre processen så god som muligt.

Udvalgte priser
Boligpakke
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling med sælger / mægler
Skøde og refusionsopgørelse
kr.11.250
Andelsbolig
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling
Komplet ekspedition af handlen
Ingen handel - halv regning
kr.8.995
Skøde og refusionsopgørelse
Ingen rådgivning
Ekspedition af skøde og refusionsopgørelse
kr.3.995